Leefbaarheid

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Leefbaarheid volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van de bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel historische, culturele/sociale als op economische grondslag in en rondom de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.

Geen PBD-zakken aan lantaarnpalen

De gemeente is begonnen met een nieuwe manier van inzamelen van PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) middels zakken aan de lantaarnpalen.
Wij zijn van mening dat dit afbreuk doet aan het beschermde dorpsgezicht in de oude dorpskern.
Daarom hebben wij onderstaand bezwaar ingediend bij de gemeente.
Lees hieronder ons bezwaarschrift, de reactie vanuit de gemeente en daarop weer onze reactie.

Lees meer

Thema-avond Leefbaarheid

Juni 2023 – Onze vereniging kent drie aandachtsgebieden: cultuur, erfgoed en leefbaarheid. Al weer enige tijd geleden is door enkele leden van de vereniging het initiatief genomen om de leefbaarheid in de oude kern te verbeteren.

Lees meer

Leefbaarheid in de Oude Dorpskern

Jan. 2023 – Nadat we in het afgelopen jaar enkele keren met een aantal enthousiaste leden bij elkaar zijn gekomen om over de opzet van de commissie Leefbaarheid te praten is het wat stil geworden. Niet dat er geen onderwerpen waren die we zouden willen adresseren, maar meer omdat we niet goed wisten waarmee te beginnen.

Lees meer

Plan tot Instelling Commissie Leefbaarheid binnen de vereniging De Oude Dorpskern

Mei 2022 – Derde bijeenkomst Commissie Leefbaarheid 7 juni in Hotel Royal
Na de Opening Up bijeenkomst in september afgelopen jaar heeft een enthousiaste groep leden een start gemaakt met de Commissie Leefbaarheid.
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden in november en maart om te praten over het waarom, wat en hoe van deze commissie.
Op dinsdag 7 juni wordt de volgende bijeenkomst gehouden in Hotel Royal in de Voorstraat.
Erfgoed, Cultuur en Leefbaarheid zijn de drie aandachtsgebieden van onze vereniging. Zorgen over het behoud van ons erfgoed was ooit aanleiding de vereniging op te richten.

Lees meer

Brainstormsessie

Mei 2022 – Zodra de eerste aanmeldingen ontvangen zijn zullen wij u informeren over het verdere verloop en zullen wij u uitnodigen voor een brainstorm sessie.

Lees meer