Erfgoed Prijs

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed.
Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het materieel erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen is door de vereniging de Erfgoedprijs ingesteld.
De Erfgoedprijs zal één keer in de twee jaar uitgereikt worden.
Op 8 november 2019 is voor de eerste keer De Oude Dorpskern Erfgoedprijs uitgereikt.

Erfgoedprijs 2022

Op 18 november is, voorafgaande aan de najaarslezing ‘De Oude Dorpskern Erfgoedprijs 2022’ uitgereikt.
De winnaar is: Stichting Calorama, de opdrachtgever voor de recente restauraties en herstelwerkzaamheden van de buitenplaats Landgoed Calorama aan de Gooweg 21.

Lees meer

Presentatie rapport Beschermd Dorpsgezicht

17 januari 2018 – vond in een goed gevulde zaal van Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie plaats van het lang verwachte eindrapport van het bureau BAAC. De evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120 personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben gezamelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek

Bijgaand treft u de hand-out aan, die ter plekke is uitgereikt’.
Lees meer    hand-out