Bestuur en Commissies Vereniging De Oude Dorpskern

De Vereniging De Oude Dorpskern heeft een dagelijks bestuur, zie onder.
De contactgegevens van de Vereniging vindt u bij Contact.
De Commissies van alle evenementen hebben een eigen bestuur, zie onder.
Informatie over de evenementen en contactgegevens vindt u op de pagina van het betreffende evenement.
Bestuurs- en Commissieleden zijn onbezoldigd.

Oud-Voorzitters van Vereniging De Oude Dorpskern

Paul de Vreede   
2012-2020 – Voorzitter – Afgetreden na tien jaar: “t is mooi geweest”
2010-2012 – Vicevoorzitter
Gerard van Stijn
2006-2012 – Voorzitter – Afgetreden wegens onvrede gemeentelijk beleid t.a.v. verkeer en parkeren. Overleden in 2017.
Wim Hekkens 
2006-2011 – Eindredacteur en medeauteur van ‘Noordwijk aan Zee en op de Geest’
2003-2006 – Voorzitter DOD – Verhuisd naar Warmond
1992-2003 – (Hoofd)redacteur van Kernpunten. Nr. 21 t/m 48)
George Aten
1994-2003 – Voorzitter – Afgetreden wegens langdurig verblijf in 2e huis Frankrijk. Overleden in 2014.
Tom Verburg     
1990-1994 – Voorzitter – Afgetreden wegens drukke werkzaamheden.
Jaap de Mooy
1987-1990 – Voorzitter – Afgetreden wegens ziekte. Overleden in 2003
Willem van Vugt
1986-1987 – Voorzitter