Algemene Ledenvergadering 2024

Maandag 22 april 2024 – Hotel Royal
Aansluitend een leuke PUBQUIZ!

Agenda Algemene Ledenvergadering 2024

Datum: maandag 22 april 2024
Locatie: Hotel Royal – Voorstraat Noordwijk Binnen
Inloop: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

Lees meer

OPENING UP – dinsdag 28 september 2021 – 19:30 uur Hotel Royal

Foto: Het Bestuur vlnr. Ingrid Slabbaert | Thea Janson | Pieter-Jan Barnhoorn | Frans Bruinzeel | Karel Reekers | niet op de foto: Wil Steenvoorden

Eindelijk, het mocht weer! Op 28 september 2021 had een vijftigtal bezoekers gevolg gegeven aan de oproep via de Nieuwsbrief om gezamenlijk te praten over de activiteiten van De Oude Dorpskern in het jaar 2022.Voor het eerst weer live en .. het moet gezegd: het beviel goed! Voorzitter Pieter Jan Barnhoorn gaf – na een voorstelronde van het bestuur waarin inmiddels een aantal wisselingen hebben plaats gevonden –  het woord aan een vertegenwoordiger van iedere commissie, die in een korte pitch kon aangeven wat de plannen zijn voor het komend jaar en of er behoefte is aan nieuwe commissieleden.

LEES HET VOLLEDIGE VERSLAG EN BEKIJK DE FOTO’S

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2019-2020

De geplande Algemene Ledenvergadering kon op 24 maart jl., i.v.m. de regels betreffende het Corona-virus, geen doorgang vinden.
Het is nu wettelijk toegestaan om een digitale ALV te houden.
Het bestuur heeft daarom de ALV digitale gehouden van 1 t/m 15 oktober 2020.

Lees meer

Overzicht van de belangrijkste Beleidsstukken uit het recente verleden

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

N.a.v. het rapport ‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ uit 2017  gevolgd door een enquête onder bewoners en  een discussieavond met betrokken leden, heeft de DOD in 2018 een erfgoedvisie opgesteld met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.
Conclusie: De komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden. We moeten de samenhang beschermen,  dus ook  de gevelrijen in het totale straatbeeld.

Voor erfgoedvisie  Lees meer
Voor uitslag enquête  Lees meer