Bouw 2e supermarkt Noordwijk Binnen

Als vereniging De Oude Dorpskern zetten wij ons o.a. in voor een gezonde kern van Noordwijk Binnen. 

Wij zijn van mening dat het al jarenlang slepende proces rond het huidige ontwerp voor de bouw van een 2e supermarkt in Noordwijk Binnen daaraan afbreuk doet. In bijgaande brief aan de Burgermeester & Wethouders beargumenteren wij ons verzoek aan het College om in te grijpen en wijzen wij op de in 2006 in de gemeenteraad aangenomen Nota De Kern Gezond. De daarin verwoorde uitgangspunten zouden naar onze mening de juiste basis zijn voor de te realiseren bebouwing, inclusief de broodnodige woningen en parkeerkelder.

 > LEES BRIEF AAN B&W

Nieuws Overzicht